Tag: CRB-091217-497

Phục vụ quý ngài thư giãn

Phục vụ quý ngài thư giãn. và tôi nhớ rằng một số người trong số họ vẫn ở trong phòng của tôi, trong cùng một ngôi nhà. Tôi nhảy khỏi đi văng và bảo mẹ tôi đợi. Sau ba phút tôi trở lại với họ. Mẹ tôi, hoàn toàn trần t...