Muốn học hay muốn địt là tuỳ em. “Trong phòng tắm của tôi. Anh ta ép tôi vào phòng tắm của tôi.” “Trên sàn phòng tắm của cô.”…Ừ… Tôi bị đẩy xuống đất…” “Hắn có bịt miệng cậu không?” “Không.” “Vậy cậu không kháng cự à? Cậu không kêu cứu à?” ” …Không. Anh ấy… anh ấy đã giữ một con dao và đe dọa tôi.” “Tôi hiểu. Anh ta có trói anh không?” “Anh ta…anh ta trói tay tôi…bằng đôi tất sau lưng tôi.” “Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông đó đã buộc anh phải làm vậy.” thực hiện oral sex với anh ta. Anh ta dùng lời gì để ép buộc bạn? “”Anh ta…anh ta bắt đầu nói rằng nếu tôi có thể…chơi kèn cho anh ta.