Em hàng xóm dâm không thích mặc áo ngực. có thể khiến con bé cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những cảnh đó, nếu tôi là loại đàn ông khác, rất có thể tôi đã thể hiện rồi. đó là với bạn hoặc người khác nếu tôi muốn thứ gì đó, nhưng tôi không làm. Tôi làm vậy, và tôi cũng chưa bao giờ có ý định làm như vậy, tất nhiên là tôi sẽ làm miễn là cuộc hôn nhân của tôi vẫn tiếp tục như vậy, nên điều đó phụ thuộc vào mẹ bạn – bây giờ là rể. Mẹ chồng………… Con muốn gì ở cuốn băng của Adam. Tôi……….. Không có gì, vì bạn chẳng có gì để cho tôi cả. Mẹ chồng……….. Mẹ sẽ có thể cho con mọi thứ.