Địt kiểu này làm em ấy rên to quá. Anh làm chuyện mình không thích. Anh có đồng ý không?” Hoàng Phương dường như bừng tỉnh, dùng giọng khẩn cấp hỏi Hồng Nhung: “Anh, anh… anh không thích tôi, không được. bạn muốn tôi làm nô lệ một lần nữa?” “Meng Slave, làm sao tôi có thể không thích bạn? Tôi muốn bạn là nô lệ của tôi mãi mãi.” “Vậy bạn sẽ vẫn trừng phạt nô lệ như trước chứ? Bạn vẫn sẽ như vậy, phải không?” Không phải tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ dùng bạo lực với em nữa sao. “” Trước đây tôi làm không tốt phải không?” “Meng Slave, bạn đã nói gì cơ? Tôi yêu bạn. Tôi thích bạn. Và bạn có luôn làm rất tốt.